galerie

Het Hedendaags Kunstkabinet is opgericht om een ​​carrière-opbouwend platform te zijn voor hedendaagse kunstenaars zowel startend als gevorderd.

We laten zien hoe zij grenzen blijven verleggen door gebruikmaking van een diversiteit aan media zoals fotografie, schilderkunst, beeldhouwkunst, film en installatie en vooral cross-overs daartussen.