Natascha J.A. Rodenburg

Onderzoek als een ontdekkingsreis
Kunst ontstaat vanuit een nieuwsgierigheid naar materie en processen.
Vaak worden er materialen gebruikt uit de natuurlijke wereld.

Vraagstukken
Met de tegenwoordige opwarming van de aarde, natuurrampen en andere ecologische vraagstukken, staan mensen voor vele dilemma’s. Externe conflicten veroorzaken trauma. De pijn brengt verwarring. Tegelijkertijd zijn niet veel mensen er zich van doordrongen wat voor een impact al deze externe stress in de mens zelf veroorzaakt.

Doel
Door de kijker haar werk in te trekken, hoopt Natascha J.A. Rodenburg ze wat pauze te kunnen geven van de tegenwoordige externe druk. Het tonen van haar eigen kwetsbaarheid en nieuwsgierigheid, nodigt hem/haar mogelijk uit om hetzelfde te doen. Nieuwsgierigheid leidt hun misschien weer naar hun eigen verwondering toe. Wie weet moedigt het hun zelfs aan om naar hun eigen positie in de wereld te kijken. Brengt deze hun dichter naar hun eigen doel of juist verder weg? Misschien zien ze net nog de vluchtige schaduw van wat veranderd kan worden. Iedereen heeft hierin een keuze, hoe klein die ook maar mag zijn. Ze weet dat dit een delicaat proces is om doorheen te gaan. Het is echter mogelijk. Als elementen van binnenuit veranderen, zullen externe effecten volgen.

Resultaten
Een eclectische mix van tastbare sculpturen, muurstukken, schilderijen en/of installaties komen met poëtische verhalen samen. De materialen komen vaak uit de natuur. Boomwortels en aarde verzameld en verwerkt. Zaailingen en bamboo gecultiveerd en gepresenteerd. Monumentaal en individueel zijn ze in vorm met een kracht en schoonheid van eenvoud.

De kijker
Voor de kijker werkt het werk misschien als vervreemdend. Door het ontvangen van achtergrond informatie neemt nieuwsgierigheid de overhand. De drang om detail te willen zien, het willen aanraken en ruiken of willen doorlopen van het werk, trekt de kijker naar binnen. Het wordt een uitnodiging om verloren te raken in een binnenwereld. Een wereld die simpel en eenvoudig kan zijn. Tegelijkertijd verdiepend, overweldigend en uitgestrekt. Herkenning werkt transformationeel en nodigt uit voor meer. Wie weet werkt deze eclectische mix wel als voeding voor de ziel.

Teksten
Op een poetische manier reflecteren titels en teksten in vereenvoudigde vorm, het creatie proces. Elk werk heeft zijn eigen verhaal en kan begrepen worden vanuit zijn eigen processen. Deze processen kunnen weer in grotere context geplaatst worden, waardoor ze met het leven zelf en zijn processen verbonden worden. De informatie is uit achtergrond geschiedenis, gedachten patronen, materiaal gebruik en/of het werkproces zelf verkregen.

Conclusie
Ze weet dat dit een delicaat proces is om doorheen te gaan. Het is echter mogelijk. Als dingen intern veranderen, heeft het een extern effect.

natascharodenburg.com