Jessica Scholtes

Jessica Scholtes is geïnspireerd door vormgeving en het idee van maakbaarheid. Oorspronkelijk opgeleid als architect, studeerde ze in 2015 cum laude af aan de Fotoacademie Amsterdam. Haar werk is een verkenning van ruimtelijke perceptie en plaatst hiermee vraagtekens bij hoe we onze omgeving vorm geven. Door fotografie te combineren met dezelfde architectonische middelen en vormentaal waarmee onze wereld is ontworpen, zijn de resultaten divers, variërend van foto’s en projecties tot installaties.

“Als ik om me heen kijk zie ik een ontworpen wereld van illusies en representaties. Ik heb altijd het gevoel dat we hiermee de onbeheersbare wereld proberen te vervangen met iets waarmee we controle denken te hebben. Mijn werk is gebaseerd op deze illusies die draaien om perceptie en visuele vooroordelen, we kijken in feite met ons hoofd. Door fysieke bewerkingen vorm ik foto’s tot nieuwe driedimensionale ruimtes en objecten die spelen met perceptie. Zo probeer ik de kijker te verleiden met mijn eigen visuele manipulaties.”

www.beeldenruimte.nl