Benjamin Schoones

Benjamin Schoones (M, Hij/Hem, Boxtel 1993) is een multidisciplinaire kunstenaar die in 2022 afstudeerde aan St. Joost in Breda en momenteel een masteropleiding in fine arts volgt aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam.

Soms gaat het niet per se om wat er uiteindelijk te zien is, maar ook om de eerdere handelingen en methodes die nodig zijn geweest om te komen waar we zijn. Hoe verschijnen objecten en materialen op een bepaalde manier om structuren szichtbaar te maken? Het is de bedoeling om dit te bevragen en blootleggen om zo verbanden te vinden in de veelheid van dingen, op zo’n manier dat we deze kunnen schetsen en benadrukken in een visueel karakter.

In een constante interactie van herschikken, naast elkaar plaatsen, herzien en herhalen van bepaalde handelingen, roept het vragen en materialistische interacties op die een (letterlijk fysieke) spanning kunnen veroorzaken voordat we met elkaar overweg kunnen. De objecten en het materiaal hebben soms een herschikking of repetitieve behandeling nodig voor nieuwe interacties, een plek om te worden gearchiveerd, verborgen en bewaard, maar het heeft ook een moment van ruimte nodig zodat nieuwe objecten hun rol kunnen spelen in het samenspel. Dit stelt vragen bij de voortdurend veranderende hiërarchieën en interacties binnen deze materialen en of de uitvoerende persoon van het hanteren niet ook als materiaal of object kan worden gezien, naast alle andere actuele factoren die op dat moment plaatsvinden?

Soms moet iets dat een drager is ook gedragen worden.

Sculpturale, geschilderde en gevonden elementen kunnen samengebracht worden in verschillende en veranderende formaties. Een formeel-informeel vloeibaar proces met elementen die constant in beweging zijn, stolt soms in tijdelijke structuren en tijdelijke installaties. Objecten kunnen wisselende tendensen vertonen om ondersteunend of beperkend te zijn. Deze manier van werken geeft de mogelijkheden voor rust, reflectie en voorwaardelijke voordelen die de praktijk vooruit blijven helpen.

www.benjaminschoones.nl