Astrid van Rijn

Astrid van Rijn studeerde in 1993 af aan de Willem de Kooning Academie te Rotterdam in de richting Autonome Kunst.

Van Rijn tekent, schildert, fotografeert en maakt assemblages.
De afgelopen jaren heeft zij zich vooral beziggehouden met tekenen en fotografie. Twee kunstvormen die los van elkaar lijken te staan. Haar wens was beide bij elkaar te brengen tot één geheel. Het leverde een lange en interessante zoektocht op waaruit de reeks “Koolstof” is ontstaan.
Astrid maakt natuurfoto’s die als bouwstenen fungeren voor het creëren van een nieuwe biotoop, digitaal opgebouwd door het combineren van haar tallozen foto’s tot één afbeelding.
Als er een interessant beeld is ontstaan begint van Rijn met de volgende fase, het tekenen met houtskool en conté.

Verkorte tekst over Koolstof door Lauran van Oers, Bioloog en Kunstenaar.

De landschappen van Astrid zijn nieuw geconstrueerde werelden van microkosmos en kosmos.
Het is een wereld van maken en kapot maken en weer opnieuw maken. Vele lagen fotomateriaal zijn ‘opgelost’ door ze over elkaar heen te leggen. Met veel concentratie zijn de lagen gecombineerd, tot een nieuwe ruimte, waarbij Astrid zich heeft laten leiden door ritme, toon, structuur, vorm.

In de fotocollages grijpt Astrid in met houtskool en conté. Houtskool bestaande uit koolstof van verkoolde takken van bomen. Door het tekenen worden delen afgedekt, vernietigd, toegevoegd.
Dit wordt gedaan om verbindingen aan te gaan met andere delen in de collage.
Tekenen als maken en kapot maken om tot een nieuwe ‘levensvatbare’ compositie te komen.

In deze koolstofserie komt de liefde van Astrid voor fotografie en tekenen samen. Vele lagen plantenmateriaal die uiteindelijk vergaan tot koolstof, waarmee een nieuwe wereld wordt gemaakt met houtskool-stof als verbindende factor. De koolstofcyclus van het leven.

De koolstofserie is mooi van een afstand. De abstracte werking van fluweelachtige huid van grijs- en zwarttonen. Ze hebben iets magisch. Ze zijn duister maar maken nieuwsgierig om te benaderen.
Eenmaal benaderd en aan de duisternis gewend, word je overstelpt door de veelheid van vormen en de dichtheid van ritmes en patronen. De overweldigende kolkende chaos en energie van leven.
Je kunt je verliezen in de natuur. Je kunt je verliezen in de werken.

Astrid heeft met haar ogen, handen en houtskool de chaos net voldoende in banen geleid. Je wordt uitgenodigd om samen met Astrid mee te wandelen. Je ogen worden over de prachtige tonen, patronen en door de ruimtes geleid. Best een intiem moment. Als kijker ben je even samen met Astrid een mede maker. Voor een moment heeft ook nu weer de koolstof je samen verbonden, de maker en de toeschouwer zijn één.

astridvanrijn.nl